Skip to content
RENKPLAS

FİTNES

RF 02 BİSİKLET

açık-hava-spor-aletleri-fitnes

RF 03 BARFİKS

açık-alan-fitnes-aletleri

RF 04 BEL ESNETME

açık-alan-fitnes-aletleri

RF 05 KOL ESNETME

açık-alan-fitnes-aletleri

RF 06 AYAK İTME

açık-alan-fitnes-aletleri

RF 07 İÇ DIŞ BACAK GÜÇ

açık-alan-fitnes-aletleri

RF 08 BEL VE KARIN GÜÇ

açık-alan-fitnes-aletleri

RF 09 İKİLİ ESNEME

açık-alan-fitnes-aletleri

RF 10 UZAY YÜRÜYÜŞÜ

açık-alan-fitnes-aletleri

RF-01 Bel Esnetme Aleti

açık-alan-fitnes-spor-aletleri

fitnes aletleri

Gelişen ve değişen dünyada birey günlük yaşamın birtakım stres kaynaklarıyla mücadele eder hale gelmiştir. Bu
mücadelenin içerisinde bireylerin boş zamanlarını gerek dinlenerek, gerek eğlenerek gerekse de birtakım yararlar elde
ederek geçirmesi önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Boş zaman kavramına ilişkin akademik bir tartışma söz konusu olmakla birlikte, genel olarak kavram “bireyin
hem kendisi, hem de başkaları için bütün zorunluluklardan ya da biçimsel görevlerinden kurtulduğu ve kendi isteğiyle
seçeceği bir etkinlikle istediği gibi oyalanabilmesi, dinlenebilmesi, eğlenebilmesi ya da kendini geliştirebilmesi için hak
ettiği zaman dilimi” şeklinde tanımlanabilir.

Açık alan egzersiz parklarında yapılan egzersizler, psikolojik faydalarının yanı sıra osteoporoz ve tip-2 diyabet
gibi çeşitli hastalıklardan korunma yönünde de bireye katkı sağlar. İfade edilen sağlık yararlarının kazanılması
düzenli gerçekleştirilen fiziksel etkinlikleri gerektirmektedir. Tavsiye edilen hedef her gün 30 dk orta düzeydeki egzersizi
içermektedir.

AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ GENEL ÖZELLİKLER
1.Set içeriğinde yer alan tüm aletlerin taşıyıcı ana gövdeleri Ø min.140-150 mm.çapında ve min.3-3,5 mm. et kalınlığında metal borudan imal edilmiş olacaktır.
2.Ana gövdeye bağlı yük taşıyan ve hareketli olan parçalar Ø 60 çapında ve 3-4 mm.et kalınlığında metal borudan imal edilmiş olacaktır.
3.Ana gövdeye bağlı hareketli olmayan tutunma ve aksesuar amaçlı parçalar Ø 33 ve Ø 27 çapında ve 2-3 mm. et k
alınlığında ekteki teknik çizimlerin üzerindeki ölçülerde metal borudan imal edilmiş olacaktır.
4.Spor aletlerinin metal aksamları, kumlama işlemine tabi tutularak zamana ve dış etkenlere ( KOROZYON ) karşı yüksek dirençli hale getirilecek ve aynı zamanda estetik bir yüzey kalitesi elde edilecektir.
5. Kumlama işlemi BOMBARDIMAN tekniği kullanılarak yapılacaktır. Bu sistemde kum yüksek basınçlı hava ile metal yüzeye çarptırılarak yüzeyde mikron seviyesinde aşındırmalar sağlanacaktır. Yüzeyde her türlü istenme yen maddeleri ( YAĞ PAs  KAYNAK CURUFU vb. ) kazıyıp temizleyerek ELEKTROSTATİK TOZ fırın boya uygulaması için hazır hale getirilecektir.
6.Ana gövde ve gövdeye sabit şekilde bağlı olacak tüm parçalar gaz altı kaynaklama yöntemi ile birbirine kaynaklanacak hareketli parçalar haricindeki tüm sabit parçalar yekpare bir gövde oluşturacak şekilde imal edilecektir.
7.Malzemelerin tamamı,(alt flanşlar ve yataklama sistemleri hatiç) tercih edilen renklerde elektrostatik toz boya yöntemi veya akrilik boya yöntemi ile boyanarak, dış saha kullanımına uygun ve dayanıklı hale getirilecektir.
8.Hareketli parçalar, hava şartlarından etkilenmeyecek tipte rulmanlı yataklar kullanılacak, çift rulmanlı ve rulmanların içine gizlendiği mafsal mekanizmaları ile sağlanacaktır. Mekanizm alar, normal kullanım esnasında müdahale imkânı vermeyecek şekilde kapalı sistem üretilecektir.
9.Oturma yüzeyleri ve aksesuarları ültraviyole ışınlarına dayanımlı hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde ROTASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLMİŞ POLİETİLEN MALZEMEDEN ve tek kalıp yöntemi ile dayanıklı şekilde imal edilmiş olacaktır. Bu parçalar ergonomik şekilli olacak olup üretim esnasında renkli olarak üretilerek daha sonra kesinlikle boyama işlemine tabi tutulmayacaktır.
10. Polietilen tutamak ların dışarısındaki tutamak ları özel yapım kauçuktan/plastik imal edilmiş olacaktır. Terleme ve benzeri nedenlerle kaymayı önleyecek ve kavrama problemi yaratmayacak şekilde olacaktır.
11. Set içeriğinde yer alan tüm aletler, beden, kas yolları standartlarına uygun olarak imal edilmiş ve biyomekanik açıdan bedensel hareket özeliklerine sahip olacaktır.
Ürünlerin kullanımı esnasında insan bedenine zarar verebilecek herhangi bir yüzey detayı olmayacak, özellikle direk temas halinde bulunulan kısımlar yuvarlak hat ve kıvrımlardan meydana ge lecektir. Kullanım amacını sağlamak için gereken detaylardan başka detayların bulunmadığı sade ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde imal edilecektir.
12. Ürünlerin sahada montajı ankrajlama yöntemiyle yapılacak olup ankraj kesit ve detayı ekteki şekilde belirtilmiştir.
Ankrajlı montajlama yöntemi ile özellikle hareketli parçalara sahip aletlerin esneme yüklerini doğrudan sert zemine aktarabilmesi sağlanarak aletlerin bütünü ile salınması ve zamanla yerinden oynayarak tehlikeli hale gelmesi engellenecektir. Ankraj plakaları min.8 x 345 x 345 mm olacaktır.
13.Spor aletleri, beton atılmış bir zemine montajı yapılacak ise zemin flanşın da bulunan dübel delikleri zemine taşınır ve asgari 120mm uzunluğundaki M18 çelik dübel, kimyasal kullanılarak montajı yapılır
14. Açık alan Fitness Ekipman Seti isteklinin talebine göre değerlendirilerek kullanıcı sayısı ve gerekli ekipman teknik resimlerde görüldüğü gibi olacaktır.