Su Deposu

Su Deposu
Su deposu nedir ?, neden önemlidir ? bu konuda sizlere kısada olsa açıklamalarda bulunalım.

Tarihede bilinen kısmı ile bakacak olur isek, insanlar suyun bol olduğu zamanda depolayarak, ileride kullanabilmek için çözümler aramışlardır. Farklı su kaynaklarından bulundukları yerleşimlere suyu taşıyabilmek ve depolamak için farklı yollar denemişlerdir. Mevsime göre bol olan su miktarının, diğer zamanlar dada kullanılabilir olabilmesini sağlamak suyu depolamak ile mümkün olmaktadır. Geçmişte yapılan çeşmelere bakacak olur isek, hemen hepsinde suyun bir depoda toplanarak, çeşmelere bağlandığı görebiliriz.

Su deposu tesisatınıza bağlı olduğunda, herhangi bir şekilde şebekeden su akışının durması durumunda, devreye girerek acil su ihtiyacınızı deponun büyüklüğüne ve kullanılan suyun miktarına bağlı olarak, belirli süre karşılamayı sağlayacaktır. Binalarda, hastahaneler de, kamplarda, okullarda su kesintisi, olması çok sakıncalı durumlara sebeb olmaktadır. Tarihte yaşanan bulaşıcı hastalık salgınlarına, büyük ölçüde su yetersizliğinden kaynaklı temizlik sorunlarının sebep olduğu bilinmektedir.
Su deposu tarafımızdan polietilen hammadde kullanılarak, özel tasarlanmış kalıplar ile rotasyon makinelerinde üretilmektedir.100 litre hacimden başlayarak 20.000 litre hacime kadar farklı boylarda 15 ayrı su deposu imalatı yapmaktayız. Son derece mukavemetli, hafif ve hijyen koşullarına sahip depoları, şebeke ile tesisatınız arasına, yetkili bir tesisatçıya bağlatarak, her hangi bir su kesintisi durumunda, şebeke normale dönene kadar su ihtiyacınızı karşılamamız mümkündür.

Su deposu özellikle küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, yağış miktarındaki farklılaşmalar, öngörülen gelecek 20 yılda yaşanması beklenen kuraklık ve su sıkıntısı yaşanacağı konusundaki bilimsel açıklamalar sonrasında bu günden suyun kullanımı ve kaynakların değerlendirilmesi konusunda öncelikler taşımaktadır.

Su kaynaklarının başında öncelikli olarak yağışlar, akarsular ve yeraltı kaynakları gelmektedir. Dünyamızın her bölgesi farklı iklimlere ve su kaynaklarına sahip bulunmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artması suya olan talebin artması anlamı taşımaktadır. Barajlar ve buralarda kurulan hidroelektrik santralleri temiz enerji bakımında çok önemelidir. İnsanlar dışında tüm canlıların, hayvanların ve bitkilerinde yaşaması için suya ihtiyaçları vardır.